Program Nová zelená úsporám

Dotační programy, Termovizní měření

Program Nová zelená úsporám

Ministerstvo životního prostředí představilo na počátku roku 2015 další plány spojené s dotačním programem Nová zelená úsporám :

 • bude rozděleno 1,1 miliardy korun, z toho půjde 600 milionů na rodinné domy a dalších 500 milionů na bytové domy v Praze.
 • je možné získat dílčí příspěvek na menší úpravy, tzv. opatření s podmínkou snížení tepelné potřeby (energie) o minimálně 20% (např. dveře + okna + dílčí zateplení).
 • je možné požádat o dotaci na výměnu elektrického vytápění za tepelné čerpadlo
 • je možnost realizovat opatření v rodinných domech nad 350 m2
 • pokračuje ednoduchá administrativa programu – méně dokumentů, méně ověřených kopií, méně papírování
 • podstatně rychlejší administrace – 3 týdny schválení žádosti, 3 týdny kontrola dokumentace a výpočet částky dotace, 3 týdny na výplatu dotace
 • není třeba použít předepsané seznamy výrobků a firem, ale je potřebné dodržet požadavky na technické parametry těchto výrobků
 • dotace u rodinných domů může být až 50%, u bytových domů až 20% z uznaných výdajů, tzn. až stovky tisíc korun u rodinných a až milionové částky u bytových domů, max. výše podpory u RD 5 mil. Kč, u BD 10 mil. Kč.
 • realizace podporovaných opatření u rodinných domů, které se nacházejí v Moravskoslezském a Ústeckém kraji, je zvýhodněna navýšením dotačních částek o 10% (nevztahuje se na dotaci na zpracování odborného posudku a zajištění technického dozoru )
 • kompletní podmínky najdou žadatelé ZDE

Předběžné informace můžete najít na www.novazelenausporam.cz.

Nabízíme vyřízení potřebné dokumentace včetně realizace opatření pro všechny oblasti programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM.

A) Snižování energetické náročnosti rodinných domů

 • dotace na zateplení pláště domů - výměna výplní - oken a dveří, zateplení obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy
 • nově jsou podporována dílčí i komplexní opatření

B) Výstavba rodinných domů s velmi, které mají velmi nízkou energetickou náročnost

 • dotace na výstavbu nových rodinných domů

C) Efektivní využití energetických zdrojů

 • dotace na výměnu neekologických zdrojů tepla (použité palivo například koks, uhelné brikety, uhlí nebo mazut ) za ekologické zdroje (např. tepelná čerpadla, kotle na biomasu nebo plynový kondenzační kotle )
 • dotace na záměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
 • dotace na dodávku a instalaci termických solárních systémů
 • dotace na instalaci rekuperačních systémů s nuceným větráním se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu.

Příjem žádostí začíná již 15.května, tak na nic nečekejte a přijďte se poradit.

Další možností, jak si spočíta, zda dosáhnete na dotace, je využití kalkulačky programu Nová zelená úsporám.

Více informací najdete na webu MŽP.

 

Termovizní měření

Rozšířili jsme nabídku služeb o termovizní měření objektů. Této služby může využít každý, kdo má zájem nejen o odhalení slabých míst Vašeho domu, ale i o vyhledání dalších skrytých vad a chybně provedených detailů na stavebních objektech ( zatékání, elektroinstalace, tepelné mosty apod. ). Zároveň nabízíme kombinaci s umístěním datalogerů pro kontinuální záznam vlhkosti a teploty ve sledovaných objektech tak, aby bylo možné jasně stanovit příčinu a místo vzniku plísní či kondenzace vlhkosti ve stavební konstrukci.

 IR snímek

Kontakty

Wolkerova 2483/16, Cheb 350 02
tel: +420 354 436 641, info@tercom.cz
…více

Napište nám

CAPTCHA
Opatření proti spamu

Vertical Tabs